2021 SENIOR CLUB CHAMPIONSHIP

SENIOR OVERALL CHAMPION-

GREG BERGHOLTZ          154             $225

       SENIOR OVERALL NET CHAMPION-

                                    STEVE SPEARS                 134             $225

SENIOR DIVISION

       1ST   GROSS-         J. SNEDIKER                       156               $65

       2ND GROSS-         D. SULLIVAN                      157               $25

                                    M. SCHEETZ                       157               $25

       1ST   NET-              D. EVANS                           142m/c         $65

       2ND NET-              T. LYNCH                            142m/c         $50

       3RD NET-              B. EDGAR                           145                $40

SUPER SENIOR DIVISION

       1ST   GROSS-         G. JETTE                             156m/c         $65

       2ND GROSS-         W. WHEDON                      156m/c         $50

       1ST   NET-              A. WAGGONER                  142m/c         $65

       2ND NET-              T. WOLTMANN                  142m/c         $50

       3RD NET-              B. MAZEL                            144                $40